Udział uczniów klas 7b, 8a, 2Hta w Rodzinnym Pikniku z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zorganizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdańsku.