BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA NR 19

Zgodnie z nową podstawą programową wszystkie zawody mają trzyletni cykl kształcenia:

 • CUKIERNIK,
 • PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII,
 • PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ,
 • PRACOWNIK POMOCNICZY MECHANIKA,
 • PRACOWNIK POMOCNICZY ŚLUSARZA.

Opisy wszystkich zawodów po przejściu do strony kierunki kształcenia zawodowego.

NAUKA KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM I UZYSKANIEM DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 19 - Kwestionariusz osobowy (do pobrania poniżej);
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, aktualne na czas nauki w szkole ponadpodstawowej/branżowej;
 3. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydawanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (jeśli uczeń posiada);
 4. Oryginalne świadectwo ukończenia szkoły podstawowej:
 5. Zaświadczenie OKE (oryginał) - o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 6. Trzy podpisane fotografie;
 7. Akt urodzenia (do wglądu);
 8. Dokumenty dotyczące stanu zdrowia pobrane ze szkoły podstawowej - karta zdrowia oraz bilans zdrowia;
 9. Książeczka sanepidowska z aktualnymi badaniami na nosicielstwo oraz aktualne badania lekarskie - morfologia krwi i mocz (tylko zawody: kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, cukiernik, sprzedawca, piekarz) dostarczone do dnia 25.08.