Co nieco o Samorządzie Uczniowskim

          Głównymi statutowymi dokumentami, na których oparta jest działalność Samorządu Uczniowskiego są Regulamin Samorządu Uczniowskiego oraz Program Pracy Samorządu Uczniowskiego przewidziany do realizacji w konkretnym roku szkolnym. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 wchodzą przedstawiciele Podstawowej Szkoły Specjalnej nr 63 i  Branżowej Szkoły Specjalnej nr 19 im. Stefana Batorego.

          Zadania i cele Samorządu Uczniowskiego

 • Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
 • Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
 • Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.
 • Praca na rzecz innych i pomoc potrzebującym.
 • Dbanie o porządek w budynku szkoły i wokół niej.
 • Przygotowanie i prowadzenie na bieżąco tablicy informacyjnej samorządu uczniowskiego.
 • Organizowanie konkursów oraz różnorodnych akcji na terenie szkoły.
 • Organizacja dyskotek i zabaw szkolnych.
 • Przygotowanie pocztu sztandarowego, który reprezentuje społeczność uczniowską na uroczystościach szkolnych i państwowych.
 • Integracja uczniów nauczanych indywidualnie ze społecznością szkolną
 • Zapoznawanie uczniów klas pierwszych z ceremoniałem szkolnym związanym  z ich ślubowaniem, otrzęsinami i pasowaniem na ucznia
 • Rekomendowanie kandydatów z pośród uczniów do Gdańskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „ Ośmiu Wspaniałych”
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym Radą Dzielnicy Wrzeszcz-Górny, Fundacją Droga i Fundacją Równe Szanse oraz podmiotami gospodarczymi E. Leclerc, a także Urzędem Miejski ,  Młodzieżową Radą Miasta i Wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są: mgr Eliza Markiewicz i  mgr Joanna Kania

 

pliki do pobrania