KSZTAŁCENIE USTAWICZNE!! – ZAWODOWE KURSY KWALIFIKACYJNE

Od września 2014 r. możliwość zdobycia kwalifikacji w drugim zawodzie dla absolwentów ZSZ/BS Ist i osób dorosłych po gimnazjum w formie kursu obejmującego teoretyczne i praktyczne kształcenie zawodowe:

 • Cukiernik
 • Pracownik pomocniczy gastronomii (sporządzanie potraw i napojów)
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie)
 • Pracownik pomocniczy mechanika (wykonywanie prac pomocniczych związaną z obsługą klientów w zakładzie mechanicznym
 • Pracownik pomocniczy ślusarza ( realizowanie prac pomocniczych związanych z wykonywaniem i naprawą elementów maszyn i urządzeń.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podanie o przyjęcie  – Kwestionariusz osobowy (do ściągnięcia poniżej/ umieszczony będzie wkrótce);
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, aktualne na czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej/zawodowej/branżowej;
 3. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydawanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (jeśli uczeń posiada);
 4. Oryginalne świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły zawodowej/szkoły branżowej;
 5. Trzy podpisane fotografie;
 6. Akt urodzenia  (do wglądu);
 7. Dokumenty dotyczące stanu zdrowia  – karta zdrowia oraz bilans zdrowia;
 8. Książeczka sanepidowska z aktualnymi badaniami na nosicielstwo oraz aktualne badania lekarskie – morfologia krwi i mocz (tylko zawody: kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, cukiernik, sprzedawca, piekarz) dostarczone do dnia 25.08.