GDAŃSKI KONKURS CZYTELNICZY
Miejski konkurs dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze szkół podstawowych i branżowych.


Gdański Konkurs Czytelniczy jest miejskim konkursem przeznaczonym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Uczniowie zmagają się w trzech grupach wiekowych:
„Czytelnicze przygody" – klasy 4-6 szkół podstawowych
„Z książką w plecaku”– klasy 7- 8 szkół podstawowych
„Dźwięki stroni " – szkoły branżowe

Cele konkursu:
1. Popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
3. Rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania i rozwiązywania różnych zadań
dotyczących treści książek wskazanych do przeczytania.

Terminarz:
1. We wrześniu 2022 r. szkoły otrzymają drogą mailową pełne informacje na temat
konkursu:
a) regulamin konkursu zawierający alfabetyczny spis wszystkich lektur konkursowych
b) formularz Zgłoszenia Szkoły do konkursu
c) tytuł pierwszej pozycji konkursowej
d) formularz Zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych.
Informacje te będą dostępne na stronach www Organizatorów.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W PLIKACH DO POBRANIA