NA ŚWIADECTWIE, PIECZĄTCE I LEGITYMACJI SZKOLNEJ
NIE MA W NAZWIE SZKOŁY SŁOWA „SPECJALNA”

OFERTA EDUKACYJNA
NA ROK 2024/2025

 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • przyjęcie do szkoły na podstawie Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną  w stopniu lekkim wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną;
 • indywidualizacja pracy z uczniem, mało liczne klasy (5-7 osób);
 • bogata oferta terapeutyczno – rewalidacyjna: terapia pedagogiczna, logopedyczna, socjoterapia, pomoc psychologiczna, rehabilitacja ruchowa,
  trening EEG – Biofeedback, terapia metodą Tomatisa.

 

BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA NR 19 IM. STEFANA BATOREGO

Zgodnie z nową podstawą programową
wszystkie zawody mają trzyletni cykl kształcenia:

 • cukiernik
 • pracownik pomocniczy gastronomii
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • pracownik pomocniczy mechanika
 • pracownik pomocniczy ślusarza

NAUKA KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM I UZYSKANIEM DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE – KURSY ZAWODOWE

Możliwość zdobycia kwalifikacji w drugim zawodzie dla absolwentów BSS i osób dorosłych w formie kursu obejmującego teoretyczne i praktyczne kształcenie zawodowe:

 • cukiernik
 • pracownik pomocniczy gastronomii
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • pracownik pomocniczy ślusarza
 • pracownik pomocniczy mechanika

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 63

Od września 2018 roku funkcjonuje u nas Szkoła Podstawowa dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na  niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim i  w stopniu umiarkowanym
oraz ze sprzężeniami, w tym z autyzmem. Organizujemy nabór do klas 4-8!!!

W szkole podstawowej oferujemy pełną indywidualizacje pracy z uczniem ze względu na bardzo mało liczne klasy oraz wysoce wykwalifikowaną kadrę. Wszystkim uczniom zapewniamy wsparcie terapeutów w zależności od zaleceń zawartych w orzeczeniu z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej. Szkoła  posiada gabinety do  terapii metodami: EEG Biofeedback oraz Tomatisa, a także gabinet rehabilitacji ruchowej. Wszyscy potrzebujący uczniowie otrzymują też wsparcie
w zakresie terapii pedagogicznej, logopedii, socjoterapii, gimnastyki korekcyjnej, psychologa i pedagoga.

Szczegółowe informacje (wymagane dokumenty, kwestionariusze, informacje o zawodach) znajdą Państwo w zakładce rekrutacja 

Zapraszamy!

Zapoznaj się z naszym folderem!

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole

https://sway.office.com/sx8LIywjjRZ5DFTX?ref

 ulotka-2-s-11-x-2022-ostatnia-ok-1.jpg

pliki do pobrania