W Zespole Szkół Specjalnych kształcimy młodzież  i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przygotowując ją do wyboru dalszej edukacyjnej drogi, wyboru właściwego zawodu oraz pracy zawodowej i godnego życia w społeczeństwie.
Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie każdemu uczniowi, bez względu na jego umiejętności i możliwości, takich warunków rozwoju, które pozwolą mu jak najlepiej funkcjonować w otaczającym go świecie.

pliki do pobrania