PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII

Pracownik pomocniczy gastronomii przygotowuje się wykonywania czynności porządkowych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne, realizuje prace związane z przechowywaniem żywności, świadczy prace pomocnicze związane ze sporządzaniem potraw i napojów bezalkoholowych, wykonuje prace pomocnicze związane z obsługą gości, realizuje czynności pomocnicze związane z ekspedycją potraw i napojów bezalkoholowych.

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ 

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej wykonuje szeroki asortyment prostych czynności w hotelach i innych obiektach świadczących usługi hotelarskie, najczęściej wspomaga innych pracowników hotelu przy wykonywaniu rozmaitych zadań, zgodnie ze specyfiką obiektu hotelarskiego, jego ofertą, liczbą gości i ich wymagań; wykonuje prace porządkowe w pokojach dla gości i w pomieszczeniach ogólnodostępnych (posługuje się ręcznym i zmechanizowanym sprzętem porządkowym), wykonuje prace pomocnicze w kuchni
( obróbka wstępna surowców, zaplecze magazynowe) i w sali konsumpcyjnej (prace porządkowe, nakrywanie stołów i zbieranie naczyń), wykonuje prace gospodarcze (drobne naprawy i konserwacja urządzeń hotelowych, konserwacja bielizny pościelowej, stołowej, usługi pralnicze), dba o estetykę budynku hotelu i jego otoczenia (prace porządkowe, pielęgnacja trawników, klombów, kwietników i kwiatów doniczkowych.

PRACOWNIK POMOCNICZY MECHANIKA

Pracownik pomocniczy mechanika wykonuje prace związane z przygotowaniem stanowiska pracy dla prostych czynności mechanicznych, ślusarskich, realizuje prace pomocnicze w zakładzie mechanicznym świadczącym usługi mechaniczno-ślusarskie, wykonuje prace pomocnicze związane z obsługą klientów w zakładzie mechanicznym, nabywa umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania, wykonuje prace porządkowe na stanowisku pracy oraz na terenie zakładu mechaniczno-ślusarskiego, realizuje prace pomocnicze związane z montażem, obsługą, demontażem, czyszczeniem, naprawą, konserwacją prostych, podzespołów, zespołów części maszyn i urządzeń prostych, które są odłączone od źródła energii, wykuje prace pomocnicze związane z utrzymaniem w należytym stanie stanowiska pracy, prostych narzędzi pracy, prostych maszyn i urządzeń mechanicznych.

 

PRACOWNIK POMOCNICZY ŚLUSARZA

pracownik pomocniczy ślusarza wykonuje prace związane z przygotowaniem stanowiska pracy dla prostych czynności mechanicznych, ślusarskich, wykonuje prace pomocnicze w zakładzie mechanicznym świadczącym usługi mechaniczno-ślusarskie, wykonuje prace pomocnicze związane z obsługą klientów w zakładzie ślusarskim, nabywa umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania, realizuje prace porządkowe na stanowisku pracy oraz na terenie zakładu mechaniczno-ślusarskiego, wykonuje prace pomocnicze związane z demontażem, czyszczeniem, naprawą, konserwacją i montażem prostych, podzespołów, zespołów części maszyn i urządzeń prostych, które są odłączone od źródła energii, realizuje prace pomocnicze związane z utrzymaniem w należytym stanie stanowiska pracy, prostych narzędzi pracy, prostych maszyn i urządzeń mechanicznych.