EGZAMIN ZAWODOWY 2022

01 czerwca 2022 rrozpoczęły się w naszej szkole egzaminy zawodowe.

Egzamin zawodowy jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez uczniów/ słuchaczy KKZ wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia szkolnictwa branżowego I stopnia.

Egzamin składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego przy komputerze, trwa 90 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań.

Część praktyczna polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób. Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez Komisję Okręgową.

Na pierwszy ogień poszli cukiernicy…

W dalszej kolejności będą zdawali:

  • kucharze,
  • pracownicy pomocniczy obsługi hotelowej,
  • blacharze samochodowi,
  • ślusarze,
  • mechanicy-monterzy maszyn i urządzeń.

W naszej szkole egzamin zakończy się 10 czerwca 2022 r.

Życzymy powodzenia!!!