Dzisiaj klasy III htc, IIh , Iht uczestniczyły w bardzo ciekawych zajęciach w Ośrodku Kultury Morskiej – Szkoła Nawigacji. W czasie tych zajęć uczniowie poznali historię nawigacji i mieli możliwość pracy z mapą służąca do nawigacji morskiej. Po zajęciach zwiedzali salę interaktywną Ludzie, statki i porty oraz wystawę Łodzie świata.