Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

4 września 2023 r.

 

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2023 r. (piątek)

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2023 r. – 1 stycznia 2024 r.

 

Zakończenie I semestru roku szkolnego 2023/2024

26 stycznia 2024 r.   

 

Ferie zimowe

29 stycznia-11 lutego 2024 r.

Rekolekcje

25 marca (poniedziałek)

26 marca (wtorek)

27 marca (środa)

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca -2 kwietnia 2024 r.

 

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty

TERMINY EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

  1. JĘZYK POLSKI – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godzina 9.00
  2. MATEMATYKA  –  15 maja 2024 r. (środa) – godzina 9. 00
  3. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godzina 9. 00

 Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

6.Egzamin zawodowy

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

  1. ETAP PISEMNY – 04 – 10 czerwca 2024 r.
  2. Termin dodatkowy - 27 czerwca 2024 r.
  3. ETAP PRAKTYCZNY - 03 – 19 czerwca 2024 r.
  4. Termin dodatkowy - 28 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).