III edycja

konkurs kaligraficzny dla uczniów szkoły podstawowej i uczniów szkoły branżowej

 

Jeżeli piszesz wyraźnie, kształtnie i starannie to jest to konkurs dla Ciebie. Twoim zadaniem będzie przepisanie krótkiego tekstu na temat norm obyczajowych.

Adresaci konkursu:

- uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej;

- uczniowie klas I – III szkoły branżowej

Cele:

-   nauka  cierpliwości i staranności;

-   wyuczenie dzieci pisma pięknego;

-   wpojenie zamiłowania porządku, czystości i piękna;

-   estetyczne wykonywanie prac pisemnych i prowadzenie zeszytów;

-   pobudzenie do pracy nad charakterem pisma;

-   kształtowanie kultury osobistej.

 

Kryteria oceny prac przez jury:

-  rozplanowanie tekstu na kartce;

-  kształt liter i połączenia między nimi;

-  zachowanie jednakowej wielkości liter;

-  umiejętność przenoszenia wyrazów;

-  estetyka wykonanego zadania.

 

Przepisane teksty będą oceniane w dwóch grupach wiekowych i w każdej grupie będą przyznane miejsca I, II i III oraz nagrody.

Termin:

22 listopada (środa) godz. 10:15

 

Czas trwania konkursu:

1 godzina lekcyjna

 

                                 Organizatorki konkursu:

                                       Edyta Prószyńska-Kołodziejczak i Aleksandra Waldowska