Termin:  przełom marca, kwietnia

 

Regulamin:

Propagowanie kultury muzycznej w środowisku osób niepełnosprawnych, stworzenie możliwości prezentacji ulubionych utworów oraz wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów

 

 

Do kogo skierowany:

Skierowany do dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, uczęszczających do szkół podstawowych, ponadpodstawowych specjalnych oraz SOSW z terenu województwa pomorskiego