1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Cukierniczego ,, Anioły, które pomagają’’- edycja I  jest Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku.

2. Temat konkursu ,, Anioły, które pomagają’’

3. Konkurs cukierniczy przebiega w jednym etapie – części praktycznej.

4. Konkurs skierowany jest do uczniów branżowych szkół specjalnych, kształcących się  w zawodzie cukiernik lub pracownik pomocniczy gastronomii.

5.Konkurs odbędzie się 15.12.2023 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku, ul.  Stefana Batorego 26.

pliki do pobrania